โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์

หมู่ที่ 1 บ้านเขาเทพทิทักษ์ ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380199

ดอกไม้ประจำประเทศ ทำความรู้จักกับ 10 ประเทศอาเซียน

ดอกไม้ประจำประเทศ อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยสิบประเทศสมาชิก บรูไนดารุสซาลามเมืองหลวง บันดาร์เสรีเบกาวัน ภาษาราชการ มาเลย์กัมพูชา เมืองหลวง พนมเปญ ภาษาราชการ เขมร อินโดนีเซีย เมืองหลวง จาการ์ตา ภาษาราชการ บาฮาซาอินโดนีเซีย สปป. ลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน เมืองหลวงเวียงจันทน์ ภาษาราชการ ลาว มาเลเซีย เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์ อย่างเป็นทางการ ปุตราจายา ฝ่ายบริหาร ภาษาราชการ มาเลย์ เมียนมาร์ พม่า เมืองหลวง เนปิดอว์ ภาษาราชการ พม่า ฟิลิปปินส์ เมืองหลวง มะนิลา ภาษาราชการ ฟิลิปปินส์ อังกฤษ สิงคโปร์ เมืองหลวง สิงคโปร์ ภาษาราชการ อังกฤษ มาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ ประเทศไทย เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร ภาษาราชการ ไทย เวียดนาม เมืองหลวง ฮานอย ภาษาราชการ เวียดนาม

ดอกไม้ประจำประเทศ

ดอกไม้ประจำชาติ 10 ประเทศอาเซียน

ดอกไม้ประจำชาติของสิบประเทศอาเซียนมีดังนี้

 • บรูไนดารุสซาลาม ดอกส้านชะวา Simpor Dillenia suffruticosa
 • กัมพูชา ดอกผการ็อมดวล หรือ ร็อมดวล หมายถึง ดอกลำดวน
 • อินโดนีเซีย ดอกกล้วยไม้ราตรี
 • สปป. ลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ดอกจำปา ลีลาวดี

ดอกไม้ประจำชาติ10ประเทศอาเซียน

 • มาเลเซีย ดอกพูระหง Bunga Raya Hibiscus rosa-sinensis
 • เมียนมาร์ พม่า ดอกประดู่ Pterocarpus indicus
 • ฟิลิปปินส์ ดอกพุดแก้ว Sampaguita Jasminum sambac
 • สิงคโปร์ ดอกกล้วยไม้แวนด้า สีชมพูอมม่วง
 • ประเทศไทย ราชพฤกษ์
 • เวียดนาม ดอกบัว Nelumbo nifera

ดอกไม้ประจำชาติเหล่านี้มักมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ของประเทศของตน และได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ

ความหมายของดอกไม้ประจำชาติ 10 ประเทศอาเซียน

ดอกไม้ประจำชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียนมักมีความสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเชิงสัญลักษณ์ ความหมายที่เกี่ยวข้องกับ ดอกไม้ประจำประเทศ 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีดังนี้

บรูไนดารุสซาลาม ดอกส้านชะวา ดอกซิมปอร์ Dillenia suffruticosa

 • ความหมาย ดอกซิมปอร์ หมายถึง ความสามัคคี ความแข็งแกร่ง และความยืดหยุ่น มักเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีและความร่วมมือ

กัมพูชา ดอกลำดวน หรือดอกร็อมดวล

 • ความหมาย ดอกไม้ร็อมดวลเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความงาม นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและมักใช้ในพิธีกรรมแบบดั้งเดิม

อินโดนีเซีย ดอกกล้วยไม้ราตรี

 • ความหมาย ดอกกล้วยไม้ราตรี หมายถึง ความบริสุทธิ์ จริงใจ และสง่างาม มักใช้ในพิธีแต่งงานและเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ

สปป. ลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ดอกจำปา ลีลาวดี

 • ความหมาย ดอกจำปา เกี่ยวข้องกับความจริงใจและความยินดี มักใช้ในพิธีทางศาสนาและเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับและมิตรภาพ

มาเลเซีย ดอกพูระหง Bunga Raya

 • ความหมาย ดอกพูระหง เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ ความมั่นใจ และจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีในหมู่กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในมาเลเซีย

ความหมายของดอกไม้ประจำชาติ10ประเทศอาเซียน

เมียนมาร์ พม่า ดอกประดู่

 • ความหมาย ดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง ความอดทน และความสามารถในการเจริญเติบโตในสภาวะที่ท้าทาย มักเกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นของประเทศ

ฟิลิปปินส์ ดอกพุดแก้ว

 • ความหมาย ดอกพุดแก้ว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความเรียบง่าย และความอ่อนน้อมถ่อมตน มักใช้ในเครื่องบูชาทางศาสนา และถือเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีและความรัก

สิงคโปร์ ดอกกล้วยไม้แวนด้า

 • ความหมาย ดอกกล้วยไม้แวนด้า เป็นกล้วยไม้ลูกผสมและได้รับเลือกจากความงามที่มีชีวิตชีวาและเป็นเอกลักษณ์ มันแสดงถึงลักษณะลูกผสมของวัฒนธรรมและสังคมของสิงคโปร์

ประเทศไทย ราชพฤกษ์

 • ความหมาย ราชพฤกษ์เป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ไทย ความเจริญรุ่งเรือง และโชคลาภ มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์และมักใช้ในพระราชพิธี

เวียดนาม ดอกบัว

 • ความหมาย ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ การตรัสรู้ และการเกิดใหม่ มันแสดงถึงการเติบโตทางจิตวิญญาณและการเอาชนะความท้าทายเพื่อให้บรรลุการตรัสรู้

ความหมายเหล่านี้สะท้อนถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสังคมของแต่ละประเทศในอาเซียน ทำให้ดอกไม้ประจำชาติของประเทศเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ

คุณประโยชน์ดอกไม้ประจำชาติ 10 ประเทศอาเซียน

ต่อไปนี้เป็นประโยชน์ 5 ประการที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้ประจำชาติของ 10 ประเทศอาเซียน

 • เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์มรดก ดอกไม้ประจำชาติเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกอันรุ่มรวยของแต่ละประเทศในอาเซียน พวกเขามักจะหยั่งรากลึกในประเพณีทางประวัติศาสตร์และมีความหมายที่สำคัญต่อสังคมของตน
 • การท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดอกไม้บานอันเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความเข้าใจระหว่างประเทศ ผู้เยี่ยมชมมักจะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเชิงสัญลักษณ์ของสมบัติประจำชาติเหล่านี้ ซึ่งมีส่วนช่วยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

คุณประโยชน์ดอกไม้ประจำชาติ10ประเทศอาเซียน

 • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ดอกไม้ประจำชาติสามารถมีส่วนสนับสนุนความพยายามในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ การรับรู้และให้ความสำคัญกับสายพันธุ์พื้นเมืองเหล่านี้ มีแรงจูงใจมากขึ้นในการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน
 • การศึกษาและการตระหนักรู้ การปรากฏตัวของดอกไม้ประจำชาติในจิตสำนึกสาธารณะส่งเสริมการศึกษาและความตระหนักเกี่ยวกับพืชพื้นเมืองและความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางธรรมชาติ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ พืชสวน และสิ่งแวดล้อม
 • การส่งเสริมค่านิยมของชาติ ดอกไม้ประจำชาติแต่ละดอกมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งมักสะท้อนถึงคุณค่าต่างๆ เช่น ความสามัคคี ความยืดหยุ่น ความบริสุทธิ์ และความเจริญรุ่งเรือง ค่านิยมเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจให้พลเมืองทราบถึงหลักการที่ประเทศของตนยึดมั่น ส่งเสริมความรู้สึกภาคภูมิใจและความสามัคคีในหมู่ประชาชน

ประโยชน์เหล่านี้เน้นย้ำถึงความสำคัญในหลายแง่มุมของดอกไม้ประจำชาติ ซึ่งนอกเหนือไปจากความสวยงามที่ดึงดูดใจ แต่ยังมีบทบาทสำคัญในด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา สิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของอัตลักษณ์ที่หลากหลายและมีชีวิตชีวาของประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดความเข้าใจและความซาบซึ้งในประวัติศาสตร์และประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเหล่านี้มากขึ้น

ดอกไม้ประจำชาติของสิบประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเชิงสัญลักษณ์อย่างลึกซึ้งภายในสังคมของตน ดอกไม้แต่ละดอกมีการเล่าเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งรวบรวมคุณค่าและแรงบันดาลใจที่คนในชาติชื่นชอบ ตั้งแต่สัญลักษณ์ Simpor ของบรูไน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีและความยืดหยุ่น ไปจนถึงดอกบัวของเวียดนาม ซึ่งเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์และการเติบโตทางจิตวิญญาณ เครื่องหมายดอกไม้เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงมรดกที่มีร่วมกันและอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล นอกเหนือจากความสวยงามที่ดึงดูดใจแล้ว ดอกไม้ประจำชาติเหล่านี้ยังมีบทบาทสำคัญในพิธีกรรม พิธีกรรม และการแสดงออกทางวัฒนธรรม ทำให้สถานที่นี้แข็งแกร่งในฐานะสัญลักษณ์ที่ยั่งยืนของความภาคภูมิใจของชาติและความสามัคคีในวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ประจำประเทศ

1. ดอกไม้ประจำชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนมีความสำคัญอย่างไร

ดอกไม้ประจำชาติมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและสัญลักษณ์อย่างลึกซึ้งในกลุ่มประเทศอาเซียน สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนของคุณค่า มรดก และเอกลักษณ์ ซึ่งมักจะรวบรวมคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความสามัคคี ความยืดหยุ่น และความบริสุทธิ์ ดอกไม้เหล่านี้ใช้ในพิธี เทศกาล และการแสดงออกทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งทำให้บทบาทของพวกเขาเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติอันทรงพลัง

2. ดอกไม้ประจำชาติแต่ละประเทศในอาเซียนได้รับเลือกอย่างไร

การคัดเลือกดอกไม้ประจำชาติได้รับอิทธิพลจากความสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และพฤกษศาสตร์ บ่อยครั้งที่ดอกไม้เหล่านี้หยั่งรากลึกในประเพณีของประเทศ และอาจมีความหมายเชิงสัญลักษณ์หรือมีความสัมพันธ์พิเศษกับอัตลักษณ์ของประเทศ

3. ดอกไม้ประจำชาติได้รับการคุ้มครองหรือควบคุมในทางใดทางหนึ่งหรือไม่

บางประเทศในอาเซียนอาจมีกฎระเบียบเพื่อปกป้องดอกไม้ประจำชาติของตน ซึ่งอาจรวมถึงมาตรการป้องกันการเก็บเกี่ยวหรือการค้าที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการริเริ่มเพื่ออนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืชพรรณที่สำคัญเหล่านี้

4. นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้ประจำชาติเหล่านี้ได้หรือไม่

ใช่ ประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศมีสถานที่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมหรือทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้ประจำชาติของตน สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงสวนพฤกษศาสตร์ สถานที่ทางวัฒนธรรม หรือเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่ผู้เข้าชมสามารถชื่นชมและเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของดอกไม้เหล่านี้

5. มีการเปลี่ยนแปลงในการคัดเลือกดอกไม้ประจำชาติเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่

แม้ว่าดอกไม้ประจำชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียนจะค่อนข้างคงที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่อาจมีการหารือหรือข้อเสนอเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการในสัญลักษณ์ประจำชาติจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและการยอมรับอย่างกว้างขวางภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

นานาสาระ : ป่าสนไทกา ป่าสนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนและมีความเป็นมาอย่างไร