โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์

หมู่ที่ 1 บ้านเขาเทพทิทักษ์ ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380199

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์

อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2512
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2555
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2557
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2557
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2544
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2515
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534