โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์

หมู่ที่ 1 บ้านเขาเทพทิทักษ์ ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380199

คลื่นสมอง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับของอุปกรณ์วิชั่นพอร์ตสมอง

คลื่นสมอง

คลื่นสมอง ผลการทดสอบอุปกรณ์วิชั่นซิสเต็มพอร์ต คลื่นสมอง … Read more

ประเภทอาหาร การให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารประเภทต่างๆสำหรับลดน้ำหนัก

ประเภทอาหาร

ประเภทอาหาร หากโปรแกรมลดน้ำหนักยืนยันว่า คุณจำเป็นต้องซ … Read more

วินิจฉัยโรค การแยกโรคของแกรนูโลมาโตซิสเวเกเนอร์ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ

วินิจฉัยโรค

วินิจฉัยโรค การวิเคราะห์เลือดทั่วไป ตรวจพบการเพิ่มขึ้นข … Read more

น้องแมว วิธีการติดตั้งประตูแมว และข้อดีของการมีประตูแมว อธิบายได้ดังนี้

น้องแมว

น้องแมว เนื่องจากประตูแมวช่วยให้คุณและแมวของคุณ มีความย … Read more